Prawnik

Prawnik jest to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Osoba taka może świadczyć usługi doradztwa prawnego, a w tym zakresie min. udzielać porad prawnych, czy też sporządzać pisma. Może również kontynuować naukę i kończąc kilkuletnią aplikację uzyskać prawo wykonywania zawodu min. prokuratora, komornika, radcy prawnego, czy też adwokata.